Leadership 101 :  Say-Do Gap ကုိ ပုိက်ဥ္းလုိက္ပါ။

Leadership 101 : Say-Do Gap ကုိ ပုိက်ဥ္းလုိက္ပါ။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖုိ႕ အတြက္ဆုိရင္ ကုိယ့္ရဲ႕ say-do gap ကို က်ဥ္းေျမာင္းလုိက္ဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။

ဒါဆုိရင္ say-do gap ဆုိတာ ဘာပါလဲ။

say-do gap ဆုိတာ ကုိယ္ေျပာတဲ့ အေျပာကို လုပ္ရပ္နဲ႕ သက္ေသျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖုိ႕ သင္ယူေနတဲ့ လူေတြတုိင္း
ကုိယ္ေျပာလုိက္တဲ့အရာကုိ ကုိယ္က လုပ္ဖုိ႕လုိပါတယ္။

ကုိယ္က ကုိယ့္ရဲ႕ Team ကုိ တစ္ခုခု လုပ္ဖုိ႕ ေျပာလုိက္မယ္ဆုိရင္ ဒီအရာကုိ လုပ္ပါ။

သင္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားကုိ ျမင္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႕ မ်ားမ်ား ျဖည့္တင္းမယ္ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ say-do gap က ပုိက်ဥ္းေျမာင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မန္ေနဂ်ာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပါးစပ္ကေန အေျပာေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။
သူတုိ႕ဟာ အရာတစ္ခုကုိ လုပ္ေတာ့မယ္လုိ႕ ေျပာလုိက္ေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့မွ လုိက္မလုပ္တတ္ၾကပါဘူး။ ဒီလုပ္ရပ္က ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ယုံၾကည္လုိ႕ မရႏုိင္ျခင္းကုိ ျပေနတာပါပဲ။🚫🚫🚫

သင့္အဖြဲ႕သားေတြ၊ သင္ဦးေဆာင္ေနရတဲ့သူေတြက သင့္စကားကုိ မယုံရင္ေတာ့
သူတုိ႕ကုိ သစၥာရွိဖုိ႕ သြားေတာင္းဆုိလုိ႕မရပါဘူး။

Say-Do Gap က်ယ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာဆုိရင္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြက ပ်က္ယြင္းေနတတ္ၿပီး အလုပ္သမားေတြလည္း အလုပ္မၿမဲၾကပါဘူး။
သဘာဝမက်တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အမွားေတြ လုပ္ေနၿပီဆုိရင္
အလုပ္သမားေတြလည္း အၿမဲတမ္း ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြကုိ ေဒါသထြက္ေနတတ္ၾကပါတယ္။

say-do gap က်ယ္ဝန္းေနတဲ့ ဥပမာ ဆုိတာ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ လုပ္စရာ ျပင္စရာ ျပႆနာေတြရွိတဲ့အခ်ိန္၊ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြ ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ
အရည္အခ်င္း ညံ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဒီျပႆနာအတြက္ ဘာမဆုိ ေျဖရွင္းေပးသြားမယ္လုိ႕ ေျပာသြားေပမဲ့လည္း လုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္အထိ မလုပ္ေတာ့တာမ်ဳိးကုိ ေခၚတာပါ။
ပုိဆုိးတဲ့အခ်က္က သူတို႕ဟာ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းေနတယ္လုိ႕ ေျပာေနေပမဲ့လည္း
တကယ္ ေျဖရွင္းခ်င္စိတ္လုံးဝမရွိတဲ့ အေျခအေနကုိ ေခၚတာပါ။

ဒီလုိ ေတြ လုပ္ရျခင္းက

သူတုိ႕အေနနဲ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ကို သံသယ အထြက္ခံရမွာ စုိးရိမ္ေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ အဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္ကုိလည္း လက္မခံခ်င္ဘဲ အဖြဲ႕သားေတြနဲ႕ ထိပ္တုိက္ေျဖရွင္းရမွာကို ေၾကာက္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႕ဟာ အဖြဲ႕သားေတြ ေပ်ာ္သြားေအာင္ လုပ္ေနၿပီလုိ႕
ေျပာၿပီး ဘာ Action မွ မယူတဲ့ အခါ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးက အဲ့ဒီေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ကုိ
စိတ္ပ်က္တတ္သြားၾကပါတယ္။ ✅✅

Say-Do Gap က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြၾကေတာ့ အဖြဲ႕သားေတြအေပၚ ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေစ
၊ မေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေစ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အၿမဲတမ္း ပြင့္လင္းမႈ ရွိပါတယ္။
ထုိေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတုိ႕ ေပးခဲ့တဲ့ ကတိေတြတုိင္းကုိ လုပ္တတ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ဒီလုိ လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ရွိမယ္ဆုိရင္ အဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
say-do gap က်ယ္ေနၿပီး အဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို ရဖုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႕မရပါဘူး။
say-do gap က်ယ္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ဦးေဆာင္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးကုိ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ✅✅

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႕ဆုိ ယုံၾကည္မႈက တစ္ျခားအရာေတြ အားလုံးထက္ အခရာ ၾကပါတယ္။ ✅✅

ကုိယ္ေျပာတာေတြမ်ားၿပီး ဘာမွ လုိက္မလုပ္ဘဲ ေနရင္ေတာ့ ယုံၾကည္မႈဆုိတာ ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ✅✅

မိတ္ေဆြအတြက္ေရာ ဒီစာေလးက ဘယ္လုိ အသုံးဝင္ႏုိင္မလဲ။ ❓❓❓

ကုိယ့္ကုိကုိယ္ မညွာမတာ အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ပါ။
ငါက ေခါင္းေဆာင္ပဲ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ခြင့္ရွိတယ္လုိ႕ မထင္ပါနဲ႕။
သင့္ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ကတိေတြေပးခဲ့ပါသလဲ။
သင့္ကတိေပးထားတဲ့ အရာေတြကုိ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ လုိက္လုပ္ခဲ့ပါသလဲ။
ဒီႏႈန္းေတြကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။
အကဲျဖတ္လုိ႕ သင့္ဟာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနမယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္က ဘာမွ သံသယ ျဖစ္စရာမလုိပါဘူး။ 💯💯

ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ ႏႈန္းက ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့
သင့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ယုံၾကည္ရႏုိင္စြမ္းက ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ နည္းပါးေနပါတယ္။
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ သင့္မွာ ဒါမ်ဳိး မျဖစ္ပါေစနဲ႕။ ⛔️⛔️⛔️

ေလးစားစြာျဖင့္

Live with Passion 👍

ေျပခိုင္

🎓 Asia’s Top Success Coach
🎓 1st NLP Trainer from Myanmar
🎓 Executive Director at John Maxwell Team
🎓 Certified John Maxwell Coach,Trainer & Speaker
🎓 Master Trainer & Coach at MEI

#EmpoweringLivesEveryDay
#MEI

Leave a comment

Name
E-mail
Website
Comment