ျမန္မာျပည္မွာ ေလ့လာသင္ယူမႈ အားနည္းေနတယ္

ျမန္မာျပည္မွာ ေလ့လာသင္ယူမႈ အားနည္းေနတယ္

Myanmar Excellence Institute ဟာ ဘဝကို ေအာင္ျမင္စြာျဖတ္သန္းခ်င္သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး Life Long Learning ၊ Supercharged Your Life စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၁၈ရက္က YMCA ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Leave a comment

Name
E-mail
Website
Comment