အဖုိးအုိတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲ့ အႀကံေပးစကား

အဖုိးအုိတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲ့ အႀကံေပးစကား

တစ္ခါတုန္းက အဖုိးအုိ တစ္ေယာက္က သူ႕ရဲ႕ အခ်စ္ဆုံးေျမးေလးကုိ ရင္ခြင္ထက္ ခ်ီထားၿပီး
သူ႕ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပေနပါတယ္။

အဖုိးအုိ – “အဖုိးရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲမွာ ဝံပုေလြ ၂ ေကာင္ တုိက္ခိုက္ေနၾကတယ္။ ေျမးရဲ႕။
ဝံပုေလြတစ္ေကာင္က အၿငဳိးႀကီးႀကီး၊ ေဒါသႀကီးႀကီးနဲ႕ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဝံပုေလြေပါ့။
ေနာက္တစ္ေကာင္က်ေတာ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားဆုိတဲ့ ဝံပုေလြေပါ့။ 🦊🦊 ”

ေျမး – “အဖုိး ႏွလုံးသားထဲက ဝုံပေလြ ၂ ေကာင္ထဲက ဘယ္ေကာင္ႏုိင္ႏုိင္လဲ အဖုိး။ ” 🦊🦊

အဖုိးအုိ – “အဖုိး အစာေကၽြးထားတဲ့ အေကာင္ႏုိင္မွာေပါ့ေျမးရယ္။ ” 🦊🦊

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အားလုံးရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲမွာ ေဒါသေတြ၊ အမုန္းတရားေတြ ရွိၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလုံးမွာ ခ်စ္ျခင္းတရားေတြ၊ အလွအပ တရားေတြနဲ႕ ေမတၱာ တရားေတြ လည္း ရွိၾကပါေသးတယ္။

ႏွစ္ခုလုံးကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးထားတာက အတုိင္းအတာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အားလုံးေတြနဲ႕ ႏွလုံးသားထဲက အမုန္းတရားဆုိတဲ့ ဝံပုေလြကုိ အစာေကၽြးမလား။
ခ်စ္ျခင္းတရားကို အစာ ပိုေကၽြးမလားဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ 🦊🦊

🏁 ေလးစားစြာျဖင့္ 🏁

Live with Passion 👍

ေျပခိုင္

🎓 Asia’s Top Success Coach
🎓 1st NLP Trainer from Myanmar
🎓 1st NLP Coach Trainer from Myanmar
🎓 Executive Director at John Maxwell Team
🎓 Certified John Maxwell Coach,Trainer & Speaker
🎓 1st Hypnotherapy Trainer from Myanmar
🎓 1st Time Line Therapy® Trainer from Myanmar (ABNLP & ABH)
🎓 1st TetraMap Facilitator From Myanmar

#EmpoweringLivesEveryDay
#MEI

Leave a comment

Name
E-mail
Website
Comment